O nás

V oblasti IT, datových sítí, jejich správy i zabezpečení se pohybujeme již více než 20 let. V posledních letech patřily k naším klientům i soukromé praxe lékařů. K této oblasti správy IT se dlouhodobě přistupuje na základě stejných principů jako ke správě drobných firemních sítí. Nebo hůře jako ke správě „domácí“ výpočetní techniky. Tato praxe je bohužel v poslední době konfrontována se skutečností prudce narůstajícího rozvoje kybernetické zločinnosti.

Na rozdíl od domácích sítí a troufám si zde napsat i proti datům nacházejících se v počítačích firem obsahují však počítače v lékařských ordinacích řádově citlivější a cennější informace. Bohužel až na drobné výjimky je k jejich zabezpečení (pokud vůbec) přistupuje s téměř trestuhodnou bezstarostností.

Základem tohoto přístupu je bohužel zásadní nedostatek povědomí samotných lékařů o konkrétních obrysech jejich zodpovědnosti za tato data a také jejich absolutní důvěra v to, že tuto oblast lze zcela bezezbytku nechat na někdy náhodném pracovníku IT, který však jak jsem již psal přistupuje většinou k PC a datům v lékařské praxi zcela identicky jako k jakýmkoli jiným datům.

Bylo by však omylem označovat to výhradně za chybu lékařů. Bohužel tu citelně chybí jak legislativní rámec, tak především jasná pravidla, která by byla srozumitelná samotným lékařům tak, aby pouhým požadavkem na jejich splnění svému IT správci dali jasný směr vedoucí k požadovanému stupni zabezpečení.

A to je cesta, kterou se naše společnost rozhodla vydat. Není naším zájmem nahrazovat správce IT. Nechceme se stát jednotným dodavatelem zabezpečení pro celé území naší republiky. Jsme tu, abychom ukázali cestu, dali vám do ruky nástroj, který vám při jeho splnění vaším IT dá vysokou míru jistoty zabezpečení. A v neposlední řadě chceme zvýšit povědomí a znalosti o odpovědnosti a povinnostech v této oblasti, které pro lékaře vyplývají ze správy těchto dat a nabídnout konzultace vedoucí k co nejlepšímu zabezpečení.

Jsme tu pro vaši informovanost a bezpečnost